ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน พฤษภาคม 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน พฤษภาคม 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
03/05/25641,573.34103.21
04/05/25641,563.90102.59
05/05/25641,572.86103.18
06/05/25641,599.28104.91
07/05/25641,601.48105.06
10/05/25641,613.05105.82
11/05/25641,617.83106.13
12/05/25641,607.01105.42
13/05/25641,603.97105.22
14/05/25641,618.59106.18
17/05/25641,638.58107.49
18/05/25641,644.62107.89
19/05/25641,649.14108.18
20/05/25641,644.40107.87
21/05/25641,663.47109.12
24/05/25641,652.26108.39
25/05/25641,671.47109.65
26/05/25641,675.22109.89
27/05/25641,663.42109.12
28/05/25641,673.28109.77
31/05/25641,673.05109.75