ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25634,632.61บาท-660.63-12.48 %
303.90กรัม-43.34
9,452.26ออนซ์-1,347.94
303,897กิโล-43,337.30