ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25644,891.10บาท263.165.69 %
320.85กรัม17.26
9,979.68ออนซ์536.94
320,854กิโล17,263.10