ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25634,632.61บาท-582.33-11.17 %
303.90กรัม-38.20
9,452.26ออนซ์-1,188.18
303,897กิโล-38,200.73