ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,123.46 บาท 471.05 17.76 %
204.90 กรัม 30.90
6,373.02 ออนซ์ 961.13
204,897 กิโล 30,900.97