ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,123.46 บาท 657.18 26.65 %
204.90 กรัม 43.11
6,373.02 ออนซ์ 1,340.90
204,897 กิโล 43,110.99