ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC17:10 UTC01/03/2564 17:10 UTC2,841.66บาท0.330.01 %2,840.152,877.22
186.41กรัม0.02186.31188.74
5,798.06ออนซ์0.685,794.975,870.61
186,412กิโล21.89186,313188,744