ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC06:10 UTC23/10/2563 06:10 UTC3,014.82บาท0.800.03 %3,010.913,019.22
197.77กรัม0.05197.51198.06
6,151.36ออนซ์1.646,143.396,160.35
197,771กิโล52.74197,514198,060