ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
01/03/2567 UTC 12:10 UTC 01/03/2567 12:10 UTC 2,668.44 บาท 13.58 0.51 % 2,648.84 2,671.56
175.05 กรัม 0.89 173.76 175.25
5,444.61 ออนซ์ 27.71 5,404.63 5,450.99
175,048 กิโล 890.97 173,763 175,253