ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,123.46 บาท 497.90 18.96 %
204.90 กรัม 32.66
6,373.02 ออนซ์ 1,015.91
204,897 กิโล 32,662.33