ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25642,712.76บาท585.2527.51 %
177.96กรัม38.39
5,535.05ออนซ์1,194.13
177,956กิโล38,392.23