ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 8,913.46 บาท -356.00 -3.84 %
584.72 กรัม -23.35
18,187 ออนซ์ -726.37
584,720 กิโล -23,353.30