ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25646,591.93บาท-428.46-6.10 %
432.43กรัม-28.11
13,450ออนซ์-874.22
432,428กิโล-28,106.98