ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 6,890.34 บาท 126.87 1.89 %
452.00 กรัม 8.32
14,059 ออนซ์ 258.86
452,003 กิโล 8,322.61