ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 7,612.91 บาท 645.70 9.27 %
499.40 กรัม 42.36
15,533 ออนซ์ 1,317.47
499,403 กิโล 42,357.57