ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/256412,838,456บาท135,989.361.07 %
842,197กรัม8,920.85
26,195,265ออนซ์277,469.30
842,197,312กิโล8,920,845.23