ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256313,454,413บาท-375,032.43-2.71 %
882,604กรัม-24,601.97
27,452,048ออนซ์-765,206.80
882,603,830กิโล-24,601,969.79