ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256412,461,059บาท-302,443.42-2.37 %
817,440กรัม-19,840.16
25,425,233ออนซ์-617,097.99
817,440,218กิโล-19,840,161.19