ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256412,482,972บาท150,380.741.22 %
818,878กรัม9,864.91
25,469,944ออนซ์306,833.11
818,877,716กิโล9,864,913.52