ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยรูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 18,710,771 บาท 9,200,071.89 96.73 %
1,227,419 กรัม 603,520.85
38,176,990 ออนซ์ 18,771,596.86
1,227,418,727 กิโล 603,520,853.23