ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 3,606,521 บาท -110,200.08 -2.99 %
236,586 กรัม -7,229.08
7,358,655 ออนซ์ -224,849.49
236,586,265 กิโล -7,229,079.11