ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยจ๊าดพม่า (MMK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,641,205บาท820,003.2699.85 %
107,662กรัม53,791.87
3,348,673ออนซ์1,673,114.17
107,662,328กิโล53,791,869.72