ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256336,571บาท-254.03-0.69 %
2,399.01กรัม-16.66
74,618ออนซ์-518.32
2,399,012กิโล-16,664.39