ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256437,205บาท336.950.91 %
2,440.63กรัม22.10
75,912ออนซ์687.51
2,440,626กิโล22,103.81