ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256437,762บาท3.390.01 %
2,477.19กรัม0.22
77,049ออนซ์6.91
2,477,190กิโล222.17