ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256433,874บาท-1,970.64-5.50 %
2,222.13กรัม-129.27
69,116ออนซ์-4,020.84
2,222,134กิโล-129,272.90