ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256437,829บาท2,364.346.67 %
2,481.54กรัม155.10
77,184ออนซ์4,824.14
2,481,539กิโล155,099.56