ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/02/25643,692.58242.23
02/02/25643,637.81238.64
03/02/25643,636.28238.54
04/02/25643,573.73234.43
05/02/25643,597.88236.02
08/02/25643,640.84238.84
09/02/25643,641.98238.91
10/02/25643,653.42239.66
11/02/25643,615.56237.18
12/02/25643,610.69236.86
15/02/25643,597.39235.99
16/02/25643,562.68233.71
17/02/25643,522.85231.10
18/02/25643,511.99230.38
19/02/25643,537.22232.04
22/02/25643,577.68234.69
23/02/25643,578.69234.76
24/02/25643,576.13234.59
25/02/25643,519.34230.87
26/02/25643,452.11226.46