ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 4,576.77 บาท 142.90 3.22 %
300.23 กรัม 9.37
9,338.32 ออนซ์ 291.58
300,234 กิโล 9,374.42