ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 4,074.93 บาท 67.99 1.70 %
267.31 กรัม 4.46
8,314.38 ออนซ์ 138.73
267,314 กิโล 4,460.41