ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/25633,847.43บาท-20.16-0.52 %
252.39กรัม-1.32
7,850.20ออนซ์-41.13
252,390กิโล-1,322.34