ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25654,200.95บาท-139.39-3.21 %
275.58กรัม-9.14
8,571.52ออนซ์-284.41
275,581กิโล-9,144.11