ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/25643,473.04บาท-166.76-4.58 %
227.83กรัม-10.94
7,086.30ออนซ์-340.26
227,830กิโล-10,939.47