ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25643,626.45บาท-54.73-1.49 %
237.89กรัม-3.59
7,399.33ออนซ์-111.66
237,894กิโล-3,589.95