ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 4,464.67 บาท 10.63 0.24 %
292.88 กรัม 0.70
9,109.60 ออนซ์ 21.68
292,880 กิโล 697.07