ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
21/03/2566 UTC 19:40 UTC 21/03/2566 19:40 UTC 4,342.99 บาท -110.01 -2.47 % 4,338.13 4,467.60
284.90 กรัม -7.22 284.58 293.07
8,861.33 ออนซ์ -224.45 8,851.40 9,115.59
284,898 กิโล -7,216.32 284,579 293,073