ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยลิวโรมาเนีย (RON)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25643,626.45บาท1,054.0440.97 %
237.89กรัม69.14
7,399.33ออนซ์2,150.64
237,894กิโล69,144.52