ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 4,464.67 บาท 321.88 7.77 %
292.88 กรัม 21.12
9,109.60 ออนซ์ 656.76
292,880 กิโล 21,115.41