ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/25643,796.39บาท96.942.60 %
249.04กรัม6.36
7,746.05ออนซ์197.80
249,041กิโล6,359.49