ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25643,626.45บาท420.9413.13 %
237.89กรัม27.61
7,399.33ออนซ์858.88
237,894กิโล27,613.68