ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลิวโรมาเนีย (RON)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 4,464.67 บาท 706.41 18.80 %
292.88 กรัม 46.34
9,109.60 ออนซ์ 1,441.35
292,880 กิโล 46,340.41