ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC04:45 UTC23/10/2563 04:45 UTC915,867บาท2,296.210.25 %908,866916,657
60,080กรัม150.6359,62160,132
1,868,712ออนซ์4,685.121,854,4281,870,324
60,080,489กิโล150,630.0959,621,24160,132,310