ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256412,774บาท2,802.9028.11 %
837.99กรัม183.87
26,064ออนซ์5,718.96
837,988กิโล183,868.88