ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/2563538,557บาท10,521.001.99 %
35,329กรัม690.17
1,098,858ออนซ์21,466.79
35,329,119กิโล690,173.43