ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564511,738บาท-12,233.79-2.33 %
33,570กรัม-802.53
1,044,137ออนซ์-24,961.51
33,569,774กิโล-802,531.34