ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565512,833บาท-16,084.02-3.04 %
33,642กรัม-1,055.10
1,046,373ออนซ์-32,817.43
33,641,658กิโล-1,055,104.73