ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 551,819 บาท 46,765.95 9.26 %
36,199 กรัม 3,067.83
1,125,918 ออนซ์ 95,420.07
36,199,120 กิโล 3,067,826.54