ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564515,757บาท10,582.682.09 %
33,833กรัม694.22
1,052,339ออนซ์21,592.63
33,833,475กิโล694,219.10