ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564503,537บาท89,333.5121.57 %
33,032กรัม5,860.24
1,027,405ออนซ์182,273.86
33,031,842กิโล5,860,240.71