ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 457,226 บาท -75,071.52 -14.10 %
29,994 กรัม -4,924.66
932,912 ออนซ์ -153,174.06
29,993,833 กิโล -4,924,660.27