ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 658,700 บาท 129,047.35 24.36 %
43,210 กรัม 8,465.45
1,343,995 ออนซ์ 263,304.98
43,210,452 กิโล 8,465,451.69