ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564503,537บาท-9,880.72-1.92 %
33,032กรัม-648.17
1,027,405ออนซ์-20,160.37
33,031,842กิโล-648,171.00