ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 21,178 บาท 462.47 2.23 %
1,389.27 กรัม 30.34
43,211 ออนซ์ 943.61
1,389,275 กิโล 30,337.88