ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
03/02/2566 20,948 บาท 13,717.52 189.72 %
1,374.18 กรัม 899.86
42,742 ออนซ์ 27,988.88
1,374,182 กิโล 899,863.41