ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25642,027,257,737บาท663,417,216.9048.64 %
132,987,256กรัม43,519,890.90
4,136,366,045ออนซ์1,353,619,916.99
132,987,256,415กิโล43,519,890,901.30