ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/07/2567 UTC 21:05 UTC 19/07/2567 21:05 UTC 708,485 บาท -12,826.07 -1.78 % 707,455 722,039
46,476 กรัม -841.38 46,409 47,365
1,445,575 ออนซ์ -26,170.00 1,443,474 1,473,229
46,476,300 กิโล -841,384.91 46,408,754 47,365,423