ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC16:10 UTC01/03/2564 16:10 UTC464,542บาท2,778.980.60 %461,572467,596
30,474กรัม182.3030,27930,674
947,840ออนซ์5,670.16941,779954,071
30,473,749กิโล182,299.9130,278,90830,674,092