ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256491,665บาท1,086.551.20 %
6,013.19กรัม71.28
187,031ออนซ์2,216.97
6,013,191กิโล71,277.36