ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256491,665บาท3,770.964.29 %
6,013.19กรัม247.37
187,031ออนซ์7,694.16
6,013,191กิโล247,373.13