ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 20,598 บาท -1,048.90 -4.85 %
1,351.20 กรัม -68.81
42,027 ออนซ์ -2,140.15
1,351,200 กิโล -68,807.53