ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 14,578 บาท 259.04 1.81 %
956.33 กรัม 16.99
29,745 ออนซ์ 528.55
956,330 กิโล 16,993.18