ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/256315,077บาท-672.76-4.27 %
989.02กรัม-44.13
30,762ออนซ์-1,372.68
989,019กิโล-44,132.75