ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 21,880 บาท -1,104.61 -4.89 %
1,435.31 กรัม -72.46
44,643 ออนซ์ -2,253.81
1,435,314 กิโล -72,461.67