ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,833บาท1,016.607.93 %
907.45กรัม66.69
28,225ออนซ์2,074.24
907,452กิโล66,688.33