ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 21,880 บาท 11,769.29 120.89 %
1,435.31 กรัม 772.06
44,643 ออนซ์ 24,013.77
1,435,314 กิโล 772,060.70