ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,833บาท5,727.3770.66 %
907.45กรัม375.71
28,225ออนซ์11,685.98
907,452กิโล375,713.01