ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,114.88บาท-19.89-1.75 %
73.136กรัม-1.30
2,274.78ออนซ์-40.58
73,136กิโล-1,304.57