ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,731.80 บาท 54.37 3.24 %
113.61 กรัม 3.57
3,533.52 ออนซ์ 110.93
113,605 กิโล 3,566.50