ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25631,533.57บาท-8.01-0.52 %
100.60กรัม-0.53
3,129.06ออนซ์-16.34
100,602กิโล-525.36