ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,658.97บาท6.320.38 %
108.83กรัม0.41
3,384.93ออนซ์12.90
108,828กิโล414.64