ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/25641,484.37บาท33.082.32 %
97.374กรัม2.17
3,028.67ออนซ์67.50
97,374กิโล2,170.28