ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,376.81บาท-82.52-5.65 %
90.318กรัม-5.41
2,809.21ออนซ์-168.38
90,318กิโล-5,413.43