ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25641,465.12บาท21.041.46 %
96.111กรัม1.38
2,989.39ออนซ์42.94
96,111กิโล1,380.44