ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,739.39บาท304.4721.22 %
114.10กรัม19.97
3,549.00ออนซ์621.24
114,103กิโล19,973.33