ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,924.55 บาท 63.15 3.39 %
126.25 กรัม 4.14
3,926.80 ออนซ์ 128.86
126,250 กิโล 4,142.79