ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,307,398 บาท 1,475,871.50 80.58 %
216,964 กรัม 96,816.55
6,748,332 ออนซ์ 3,011,331.34
216,963,927 กิโล 96,816,550.86