ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 1,776,383 บาท -27,049.10 -1.50 % 1,773,361 1,807,852
116,530 กรัม -1,774.41 116,332 118,594
3,624,487 ออนซ์ -55,190.31 3,618,322 3,688,696
116,529,978 กิโล -1,774,409.63 116,331,752 118,594,333