ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/10/2563 UTC21:00 UTC30/10/2563 21:00 UTC1,785,508บาท9,743.420.55 %1,773,6801,788,735
117,129กรัม639.16116,353117,340
3,643,106ออนซ์19,880.243,618,9733,649,690
117,128,571กิโล639,164.46116,352,687117,340,258