ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์บุรุนดี (BIF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,307,398 บาท 2,154,199.48 186.80 %
216,964 กรัม 141,314.58
6,748,332 ออนซ์ 4,395,374.81
216,963,927 กิโล 141,314,581.60