ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์บุรุนดี (BIF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 1,649,639 บาท 525,300.94 46.72 %
108,216 กรัม 34,459.52
3,365,883 ออนซ์ 1,071,810.91
108,215,636 กิโล 34,459,521.00