ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25631,150.91บาท-88.52-7.14 %
75.499กรัม-5.81
2,348.30ออนซ์-180.62
75,499กิโล-5,807.05