ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 1,642.52 บาท 6.25 0.39 %
107.75 กรัม 0.41
3,351.36 ออนซ์ 12.76
107,749 กิโล 410.10