ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,111.62บาท-10.37-0.92 %
72.922กรัม-0.68
2,268.12ออนซ์-21.15
72,922กิโล-680.03