ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25631,150.91บาท-110.87-8.79 %
75.499กรัม-7.27
2,348.30ออนซ์-226.21
75,499กิโล-7,272.86