ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 1,642.52 บาท 5.61 0.35 %
107.75 กรัม 0.37
3,351.36 ออนซ์ 11.44
107,749 กิโล 367.73