ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์จิบูตี (DJF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 204,959 บาท 93,295.73 83.55 %
13,445 กรัม 6,120.16
418,192 ออนซ์ 190,358.27
13,445,199 กิโล 6,120,160.63