ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
24/04/2567 UTC 15:45 UTC 24/04/2567 15:45 UTC 202,986 บาท 800.52 0.40 % 200,861 203,735
13,316 กรัม 52.51 13,176 13,365
414,168 ออนซ์ 1,633.36 409,833 415,696
13,315,826 กิโล 52,513.62 13,176,427 13,364,931