ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
29/10/2563 UTC10:40 UTC29/10/2563 10:40 UTC164,036บาท383.300.23 %163,396164,162
10,761กรัม25.1410,71910,769
334,694ออนซ์782.08333,388334,953
10,760,662กิโล25,144.5810,718,68010,768,985