ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,765.55บาท-53.46-2.94 %
115.82กรัม-3.51
3,602.37ออนซ์-109.07
115,819กิโล-3,506.74