ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
28/05/2567 UTC 16:25 UTC 28/05/2567 16:25 UTC 2,576.57 บาท 8.42 0.33 % 2,556.49 2,579.86
169.02 กรัม 0.55 167.70 169.24
5,257.17 ออนซ์ 17.18 5,216.19 5,263.88
169,022 กิโล 552.50 167,704 169,238