ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
27/03/2566 UTC 16:20 UTC 27/03/2566 16:20 UTC 2,129.37 บาท -21.97 -1.02 % 2,115.30 2,155.18
139.69 กรัม -1.44 138.76 141.38
4,344.71 ออนซ์ -44.83 4,316.01 4,397.38
139,686 กิโล -1,441.45 138,763 141,379