ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/10/2563 UTC13:50 UTC20/10/2563 13:50 UTC1,995.38บาท7.200.36 %1,988.102,001.82
130.90กรัม0.47130.42131.32
4,071.32ออนซ์14.694,056.474,084.47
130,896กิโล472.45130,418131,319