ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
05/03/2564 UTC22:04 UTC05/03/2564 22:04 UTC1,696.41บาท-4.02-0.24 %1,683.991,701.05
111.28กรัม-0.26110.47111.59
3,461.31ออนซ์-8.193,435.983,470.78
111,284กิโล-263.46110,469111,588