ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
21/10/2564 UTC11:00 UTC21/10/2564 11:00 UTC1,807.16บาท2.100.12 %1,804.021,812.03
118.55กรัม0.14118.34118.87
3,687.28ออนซ์4.283,680.883,697.21
118,549กิโล137.72118,343118,868