ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 16,564 บาท 394.94 2.46 %
1,086.58 กรัม 25.91
33,796 ออนซ์ 805.82
1,086,579 กิโล 25,907.63