ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256414,893บาท-733.14-4.69 %
977.00กรัม-48.09
30,388ออนซ์-1,495.89
977,000กิโล-48,093.88