ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/256315,653บาท-64.51-0.41 %
1,026.84กรัม-4.23
31,938ออนซ์-131.63
1,026,841กิโล-4,232.14