ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 20,277 บาท 1,451.13 7.71 %
1,330.14 กรัม 95.19
41,372 ออนซ์ 2,960.86
1,330,144 กิโล 95,193.76