ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 17,923 บาท 1,225.99 7.34 %
1,175.75 กรัม 80.42
36,570 ออนซ์ 2,501.48
1,175,749 กิโล 80,424.45