ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256415,169บาท-113.74-0.74 %
995.08กรัม-7.46
30,950ออนซ์-232.08
995,076กิโล-7,461.55