ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 20,391 บาท 3,434.46 20.25 %
1,337.66 กรัม 225.30
41,606 ออนซ์ 7,007.58
1,337,659 กิโล 225,298.91