ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/01/25652,033,721บาท19,228.220.95 %
133,411กรัม1,261.36
4,149,553ออนซ์39,232.78
133,411,235กิโล1,261,363.31