ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,996,723 บาท 176,943.93 6.28 %
196,584 กรัม 11,607.45
6,114,438 ออนซ์ 361,031.98
196,583,756 กิโล 11,607,447.54