ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25632,045,805บาท-114,598.89-5.30 %
134,204กรัม-7,517.64
4,174,209ออนซ์-233,824.71
134,203,943กิโล-7,517,639.09