ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/25641,969,205บาท-102,072.74-4.93 %
129,179กรัม-6,695.93
4,017,917ออนซ์-208,266.68
129,179,034กิโล-6,695,929.15